Elements

Serveis i funcions

Consulta de documents, reproducció de documents o assessorament als usuaris són alguns dels serveis que ofereix l'Arxiu Municipal.

Aquesta és la relació de serveis que ofereix l'Arxiu Municipal

. Consulta dels documents
. Reproducció de documents. Qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions dels documents, a excepció dels que tinguin un accés restringit per la legislació vigent o bé per la voluntat del dipositant en el cas de les cessions. També s'exclouen aquells documents que pateixen un procés de degradació i la seva reproducció repercuteixi negativament en el seu estat de conservació.
. Biblioteca auxiliar d´història local
. Hemeroteca
. Assessorament sobre el tractament de la documentació.
· Assessorament als usuaris sobre les possibilitats d'explotació dels fons documentals
. Col·laboració en activitats que contribueixin a la divulgació del patrimoni documental i històric del municipi.

Aquestes són les principals funcions de l'Arxiu Municipal

. Recollir, conservar i servir la documentació, tant a l'Ajuntament com als particulars.
. Elaborar els instruments de descripció que permetin l'accés dels usuaris als documents. 
. Garantir l'accés dels ciutadans a la documentació dipositada a l'Arxiu, tant per a la resolució de gestions quotidianes i administratives, com amb finalitats d'investigació científica.
. Divulgar el patrimoni documental del municipi.
. Fomentar la protecció i recuperació del patrimoni documental de la ciutat.

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.