Elements

Subvenció per les AMPA

Podeu consultar les Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, per a l'organizació i realització d'activitats extraescolars.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.