• Home/
  • Elements/
  • Subvencions de la Diputació de Girona per adquisició habitatges socials.

Elements

Subvencions de la Diputació de Girona per adquisició habitatges socials.

La Diputació de Girona, el dia 20 de juliol de 2021 va concedir a l'Ajuntament de Figueres dues subvencions de 30.000 € cadascuna per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials, any 2021, i una tercera a l’empara de l’article 58 del RD 887/2006

La Diputació de Girona, el dia 20 de juliol de 2021 va concedir a l'Ajuntament de Figueres dues subvencions de 30.000 € cadascuna per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials, any 2021, i una tercera a l’empara de l’article 58 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS), també de 30.000€, en data 7 de setembre de 2021. (Exp. 2020/9033)

 

Els habitatges adquirits són els següents:

- Carrer Rocabertí, núm. 37 4-1

- Carrer Rocabertí, núm. 37 4-2

- Carrer Rocabertí 37, 1r-3a

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.