• Home/
  • Elements/
  • Subvencions de suport als programes municipals d'ajuts als esportistes individuals gironins (Diputació de Girona 2018)

Elements

Subvencions de suport als programes municipals d'ajuts als esportistes individuals gironins (Diputació de Girona 2018)

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per al suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateur  gironins, menors de 25 anys i no professionals, que, prèvia classificació, han participat individualment en les competicions esportives de Campionat d’Espanya, Campionat d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions, de les següents modalitats esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport.

Poden optar a les subvencions dels diferents programes objecte de regulació d' aquestes bases únicament i exclusivament, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona o els seus organismes autònoms.

 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.