Elements

Subvencions per escoles, instituts i AMPA

Podeu consultar les bases reguladores de les subvencions adreçades als centres educatius d'educació infantil i primària i educació secundària obligatòria i a les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) de la citutat de Figueres per concepte de llibres de text, materials elaborats per la pròpia escola que els substitueixen, i quotes de socialització.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.