• Home/
  • Elements/
  • Tècnic/a superior en biblioteca i documentació

Elements

Tècnic/a superior en biblioteca i documentació

Estat del procés: TANCAT

Anunci de les bases reguladores de la convocatòria la selecció per a la cobertura definitiva, per promoció interna i mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de tècnic/a superior en biblioteca i documentació, grup A, subgrup A1,

Decret amb el llistat provisional d'admesos i exclosos

Anunci amb el llistat definitiu d'ademesos i exclosos

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.