Elements

Tècnic/a superior en economia

TANCAT

Convocatòria de la selecció, per promoció interna i mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a superior en economia, enquadrada dins l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Figueres.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.