• Home/
  • Elements/
  • Tècnics d'activitats econòmiques i orientadors/es laborals

Elements

Tècnics d'activitats econòmiques i orientadors/es laborals

EN CURS

Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de tècnics d'activitats econòmiques (TAE) i orientadors/es laborals, mitjançant concurs-oposició lliure.

El termini per presentar les instàncies serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

El termini de presentació d'instàncies és des del 30 d'agost fins al 12 de setembre, ambdós inclosos.

L’aspirant haurà d’indicar a la sol·licitud a la plaça o places a que opta (tècnic d’activitats econòmiques i/o orientador/a laboral).

Per ser admès a les proves selectives n’hi ha prou que les persones aspirants manifestin a la sol·licitud que compleixen tots els requisits exigits per participar en la convocatòria, a més d'adjuntar el certificat de català corresponent (C1).

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.