Elements

Vigilant-mantenidor

EN CURS

Convocatòria per a la provisió definitiva d'una plaça de vigilant mantenidor, per concurs-oposició lliure.

El termini per presentar les instàncies serà de 20 dies hàbils i s'obrirà a partir de l'endemà de la publicació d'un extracte de la convocatòria al DOGC.

Termini per presentar instàncies: del 23 de maig al 20 de juny, ambdós inclosos. 

Per prendre part del procés selectiu, n'hi ha prou que els aspirants manifestin que compleixen tots els requisits exigits mitjançant la presentació de l'instància normalitzada.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.