Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)

Pla d' Igualtat Municipal 2017-2021

L' Ajuntament de Figueres ha aprovat el Pla d' Igualtat Municipal pel període 2017-2021

El Pla d’Igualtat Municipal marca les línies estratègiques del municipi en relació amb les polítiques de gènere i igualtat dirigides a la ciutadania i concretant-les en actuacions específiques que permetin la seva operativització al territori, a través de la participació del conjunt dels agents implicats.

El document està dividit en 8 àmbits d' intervenció i per a cadascun d' ells es descriuen unes accions i projectes determinats.
El que caracteritza aquest Pla d' Igualtat és la transversalitat, que ja s' ha aplicat des del seu procés de renovació, implicant a la ciutadania, les entitats i el cos tècnic municipal.
El Pla d' Igualtat s' ha elaborat en dues fases diferencials: en primer lloc es va endegar una diagnosi participativa a través de la qual es van obtenir els resultats que després en una segona fase han servit per elaborar el pla d' accions.
 
El Ple Municipal del 6 de juliol de 2017 va aprovar per la unanimitat de tots els grups polítics amb representació a l' Ajuntament, el Pla d' Igualtat Municipal 2017-2021

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.