Equipaments culturals

Arxiu Municipal

SERVEIS I FUNCIONS:

 • Consulta dels documents.
 • Reproducció de documents. Qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions dels documents, a excepció dels que tinguin un accés restringit per la legislació vigent o bé per la voluntat del dipositant en el cas de les cessions. També s'exclouen aquells documents que pateixen un procés de degradació i la seva reproducció repercuteixi negativament en el seu estat de conservació.
 • Biblioteca auxiliar d´història local.
 • Hemeroteca.
 • Assessorament sobre el tractament de la documentació.
 • Assessorament als usuaris sobre les possibilitats d'explotació dels fons documentals.
 • Col·laboració en activitats que contribueixin a la divulgació del patrimoni documental i històric del municipi.
 • Recollir, conservar i servir la documentació, tant a l'Ajuntament com als particulars.
 • Elaborar els instruments de descripció que permetin l'accés dels usuaris als documents. 
 • Garantir l'accés dels ciutadans a la documentació dipositada a l'Arxiu, tant per a la resolució de gestions quotidianes i administratives, com amb finalitats d'investigació científica.
 • Divulgar el patrimoni documental del municipi.
 • Fomentar la protecció i recuperació del patrimoni documental de la ciutat.

Directora: Eva Astarloa i Caixàs

Adreça: c/ Moreria, 9

Horari: De dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores

Contacte:

 •     972.514.989
 •     arxiu@figueres.org

 

FONS i COL·LECCIONS:

FONS DE L´ADMINISTRACIÓ LOCAL

 • Ajuntament de Figueres (1800- 2009)
 • Mancomunitat de municipis de l´Empordà (1920-1922)

FONS DE L´ADMINISTRACIÓ DE L´ESTAT

 • Subdelegació de policia del Districte de Figueres (1824-1850)
 • Subdelegació de la Fiscalía de la Vivienda de Figueras (1939-1959)
 • Jefatura local de Protecció Civil de Figueres (1941-1982)

FONS DE L´ADMINISTRACIÓ REIAL I SENYORIAL

 • Alcalde Major de Figueres (1800-1828)
 • Junta del Corregiment de Figueres i Girona (1808-1814)

FONS JUDICIALS

 • Jutjat de Pau del Cantó de l´Est de Figueres (1810-1814)
 • Jutjat de Pau de Figueres (1814-1855)
 • Comissió arbitral per a la solució dels conflictes per contractes de conreu del districte de Figueres (1933-1936)

FONS D´INSTITUCIONS

 • Delegació local del Patronat Central de Nostra Senyora de la Mercè per a la redempció de penes pel treball (1942-1953)

FONS D´ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

 • Fundació Clerch i Nicolau (1894-1933)
 • Agrupació d´Antics Cantors de l´Escolania Parroquial de Figueres (1930-1972)
 • Delegació local de la “Hermandad de Cautivos por España” (1939-1965)

FONS PERSONALS

 • Josep M. Albert Arnau (1930-1970)
 • Camil·la Lloret Gironell (1913-1998)
 • Josep Puig Pujades (1937-1948)

COL·LECCIONS

 • Manuscrits i documents solts (s. XVIII-XX)
 • Cartells (s. XX- 2015)
 • Impresos menors (s. XX- 2015)
 • Imatges (s. XIX- 2009)
 • Hemeroteca (s. XX- 2015)
 • Biblioteca Auxiliar (s. XIX- 2015)

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.