Escolarització

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització és el servei de gestió de l’escolarització en els centres d’educació infantil, primària i secundària públics i concertats de la ciutat.

Les famílies interessades en obtenir una plaça escolar en un centre de Figueres s'han d'adreçar al propi centre escolar on se'ls informarà de tot el necessari.

Les escoles, instituts, inspecció d'ensenyament i l'Ajuntament de Figueres a través de l'Oficina Municipal d' Escolarització formen part de les Comissions de Garanties, que fan l'assignació de places en funció de les sol·licituds de les famílies i de les places vacants existents.

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ

Fundació Clerch i Nicolau c/ Nou, 53

de dilluns a divendres e 9:30 a 12:30h

oficinaescolaritzacio@clerchinicolau.com

Tel: 972 503 952

escolaritzacio@figueres.org

Tel: 972 032 333

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.