• Home/
  • La ciutat/
  • Educació/
  • Pla estratègic educatiu i formatiu

Pla estratègic educatiu i formatiu

L'Ajuntament de Figueres ha elaborat un Pla estratègic educatiu i formatiu de ciutat com a plantejament de fons que aborda el municipi per tal de reflexionar, posar ordre i projectar sobre l'educació i la formació a la ciutat.

El 4 de novembre de 2010 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el document anomenat Pla Estratègic Educatiu i Formatiu de Ciutat 2010-2014 que identifica les oportunitats, les dificultats, les amenaces i les fortaleses que presenta la ciutat en l'àmbit de l'educació i la formació, i defineix 4 objectius a llarg termini i 38 estratègies amb les quals treballar per aconseguir-los en un període de 5 anys.

Aquest document és fruÏt d'un treball participat i creat per polítics i tècnics municipals, empresaris i agents de la ciutat. Un document consensuat, resultat d'un llarg procés de diàleg i reflexió, d'anàlisi i d'avaluació crítica.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.