Serveis per a la petita infància (0-3 anys)

Preinscripció i matrícula curs 2020-2021.Llars d’infants municipals de Figueres

Informació general sobre el procés de preinscripció escolar per al curs 2020/2021 del Primer Cicle d'educació infantil en Llars d'infants

La matrícula es realitzarà seguint el calendari aprovat.

Del 18 de juny al 25 de juny.

Es realitzarà al centre on s’hagi confirmat la plaça.

Es podrà realitzar  de forma presencial a la Llar amb cita prèvia o  de forma telemàtica al correu del centre.

En el cas de les matrícules telemàtiques caldrà presentar, abans de l'incorporació a la Llar, els originals dels documents presentats telemàticament. 

Contacte per sol·licitar cita prèvia o enviar la documentació telemàtica:

Llar d’Infants Els Pins

elspins@figueres.org

972 50 33 62 / 678 75 00 42

Xuclamel

xuclamel@figueres.cat

972 50 92 39 / 626 45 50 87

Llar d'infants Lilaina

lilaina@suara.coop

972673003

Bon pastor

bonpastor@figueres.org

972 50 29 57/ 678 75 00 48

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

  • Fitxa de dades bàsiques que facilita el centre.
  • Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.*
  • Autorització del número de compte bancari on s’han de cobrar els rebuts.
  • DNI o NIE del pare/mare que no ha formalitzat la sol·licitud de preinscripció.
  • Full de conformitat. Informació Covid-19
  • 4 fotografies mida carnet de l’infant.

* Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981).

 

 Es podran presentar noves sol·licituds a partir del 29 de juny. 

 

CALENDARI

  Publicació de l’oferta provisional

15 de maig

  Període de presentació de sol·licituds per la         preinscripció                                                                                            

Telemàtica

 del 20 al 28 de maig

Presencial

 del 25 al 28 de maig

  Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

4 de juny

  Termini per presentar reclamacions

Del 8 al 9 de juny

  Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva

11 de juny

  Sorteig públic de desempat

12 de juny

  Publicació de les llistes definitives d'admesos/es i llistes d'espera

17 de juny

  Període de matriculació

Del 18 al 25 de juny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges

Vídeos

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.