• Home/
  • La ciutat/
  • Habitatge/
  • L'Ajuntament ha atorgat més de 258.000 euros en ajuts socials a l'habitatge durant el 2014

Habitatge

L'Ajuntament ha atorgat més de 258.000 euros en ajuts socials a l'habitatge durant el 2014

Notícia 19/02/2015

El Serveis socials municipals han tancat el 2014 amb ajuts directes en matèria d'habitatge que han arribat a 747 famílies, per un import total de 258.261,48 euros.

Es tracta d'ajuts relacionats directament amb el manteniment de l'habitatge i que han servit per pagar el subministrament de serveis bàsics -com aigua, llum o gas ciutat- o per afrontar mensualitats de lloguers o hipoteques.

S’han assumit un total de 151.216,39 euros en despeses de subministrament. Més detalladament, en aigua s’han pagat factures d’un valor total de 64.233,78 euros, en llum de 73.793,10 euros i en gas ciutat de 13.189,51 euros. Pel que fa a càrregues d’habitatge, s’han atorgat 55.673,59 euros en lloguers, 2.068,32 en hipoteques, 800 euros en fiances i 2.092,63 euros en altres despeses. El total executat del reglament d’habitatge és de 211.850,93 euros que s’han distribuits entre 445 famílies.

A part dels ajuts inclosos dins del reglament, s’ha assumit una despesa extraordinària i s’ha pagat el gas butà a un total de 574 famílies, que en termes econòmics es tradueix en 46.410.00 euros.

L’Ajuntament de Figueres va rebre 1.765 instàncies d’entre les quals 1.504 van ser aprovades. Algunes de les famílies seleccionades obtenen ajuts tant per les despeses recollides al reglament com pel gas butà, mentre que d’altres reben únicament l’ajut exclusiva de butà.

La regidora de Serveis Socials, Dolors Pujol, destaca que "des de Serveis socials s'ha fet un treball rigorós per arribar a totes les persones amb necessitats que ens han fet peticions a l'Ajuntament". Pujol afegeix que "per al 2015 el Govern municipal ha previst incialment una partida de 175.000 euros pel reglament d’habitatge i 42.000 euros en ajuts de gas butà".

 

 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.