Integrat orgànicament dins l'àrea de Serveis a les Persones, Joventut és un servei amb vocació de transversalitat que promou polítiques encaminades a l'emancipació juvenil.

Les polítiques de Joventut tenen per objectiu garantir el desenvolupament dels joves en tots aquells àmbits en els quals el fet de ser jove pot resultar un entrebanc o on cal que l’administració exerceixi una tutela per a garantir la igualtat d’oportunitats. D’aquesta manera, l’accés a l’habitatge, a l’educació, a la cultura, a una vida saludable, al treball, o facilitar la participació com a element vital en el procés de formació de la ciutadania haurien de ser objectius prioritaris, entesos en conjunt, com el camí necessari per a l’assoliment de l’emancipació física, econòmica i intel·lectual en l’etapa de la vida que va des de l’adolescència fins a la incorporació al món adult. Aquesta etapa tradicionalment s’ha delimitat en la franja que va dels quinze als vint-i-nou anys, tot i que, els darrers temps, probablement a causa de la precarietat laboral i altres factors que impedeixen l’emancipació, s’ha allargat fins als trenta-cinc.

Seguint l’estela del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, 2010-2020, l’horitzó a què volen arribar les polítiques de joventut, allò que en condiciona i justifica l’existència, es pot resumir en tres punts:

  • Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...) entenent que aquesta és la millor garantia d’un futur millor per al conjunt de la societat.
  • Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les expectatives i les possibilitats a l’hora de desenvolupar un projecte de vida.
  • Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); que aposti per un creixement qualitatiu i quantitatiu de l’associacionisme i el moviment juvenils, organitzats com a aposta estratègica perquè el conjunt de la ciutadania, i també les persones joves, tingui capacitat per incidir sobre el funcionament de la societat i traslladar la seva visió del món.

A Figueres, el document marc que descriu l'estratègia en polítiques de Joventut és el Pla Local de Joventut Figueres 2015, aprovat pel ple de 7 de setembre de 2012. 

El servei s'estructura a partir de la regidoria de Joventut i les competències que el Ple li té delegades.

Finalment, l'Oficina Jove FEM, conveniada entre l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Direcció General de Joventut, articula part de la cartera de serveis de l'ajuntament en matèria de Joventut.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.