• Home/
  • La ciutat/
  • Les Entitats/
  • Subvencions per a entitats figuerenques, període 2016-2019

Les Entitats

Subvencions per a entitats figuerenques, període 2016-2019

L'Ajuntament de Figueres, al llarg d'aquest mes de juny, fa una convocatòria pública per tal que totes les entitats que ho desitgin tinguin accés a subvencions a través d'un conveni per al període 2016-2019


El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 7 d'abril de 2016, va acordar aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions adreçades a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives, socials i veïnals que desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d'utilitat pública i d'interès social (període 2016-2019).

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes, activitats i/o serveis estables durant el període 2016-2019 d’interès públic i social que tinguin per finalitat:
 
•    Millorar la cohesió social de la ciutat.
•    Fomentar valors socials, educatius, culturals, esportius i de diversitat i integració, així com noves formes de participació.
•    Possibilitar el creixement cultural i esportiu quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat, creant àmbits d’inclusió.
•    Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
•    Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
•    Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
•    Promoure la igualtat.
•    Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies.
•    Fomentar    la    integració    i    la    normalització    de    les    persones    amb discapacitat
•    Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans.
•    Ampliar l’oferta formativa de la ciutat fent possible una formació continuada.
•    Promoure l’educació i la formació de qualitat com una eina per al progrés personal.
•    Fomentar la participació i impulsar l’accés de la ciutadania a la cultura.
•    Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives.


El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el proper 8 de juny de 2016 i finalitzarà 30 dies més tard.

En aquest apartat hi trobareu tota la informació i documentació necessària per a presentar-vos-hi.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.