El cultiu d'hortalisses per autoconsum amb agricultura ecològica

 

L'Ajuntament de Figueres ha impulsat la creació d'horts urbans, uns espais on la ciutadania pugui conrear hortalisses per al seu propi consum, seguint els criteris de l'agricultura ecològica. Amb aquesta iniciativa, es promouen valors de sostenibilitat i de respecte a la natura, s'estimula la participació i l'autoestima de les persones que cultiven els horts i es dota la ciutat d'un nou espai de convivència i d'intercanvi d'experiències.

Els horts urbans són una realitat a moltes ciutats. Les diferents iniciatives que hi ha al nostre entorn ens han demostrat que la creació d’una xarxa d’horts gestionada pels ajuntaments aporta molts avantatges, tant per a aquelles persones que es beneficien d’un espai per treballar, com per a la resta de la comunitat, en tant que són espais verds treballats, ofereixen un oci productiu a la gent gran i tenen un gran valor pel treball amb diferents col·lectius en risc d’exclusió social.

A Figueres volem oferir també aquesta oportunitat, amb espais dins la trama urbana o periurbana de la ciutat. Creiem que és necessari crear espais públics que generin sinèrgies positives, que portin un valor afegit i que reverteixi directe o indirectament en el conjunt de la ciutadania. Apostem per una agricultura sostenible i el màxim d’ecològica, apostem per recuperar les varietats locals i autòctones, apostem per una xarxa social transversal i dinàmica.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.