Feina

Ofertes d'ocupació pública

24/07/2020

 ____________________________________________________________________________________________________

 

IMPORTANT PER A TOTS ELS PROCESSOS SELECTIUS:

DEGUT A LA SITUACIO EXCEPCIONAL ACTUAL NO CALDRÀ QUE ELS DOCUMENTS ES PRESENTIN COMPULSATS, 

LES INSTÀNCIES ES PODEN PRESENTAR DE FORMA TELEMÀTICA MITJANÇANT L 'APARTAT TRAMITS  DE LA PAGINA WEB DE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES.https://tinyurl.com/etramfigueres

PRESENCIALMENT EN ALTRES ADMINISTRACIONS O PER  CORREU CERTIFICAT (PRESENTAT EN SOBRE OBERT PER SER SEGELLAT PEL FUNCIONARI DE CORREUS ABANS DE LA SEVA CERTIFICACIÓ)

EN CAS DE CORREU CERTIFICAT ,  CALDRÀ QUE ES COMUNIQUI PER CORREU ELECTRÒNIC ABANS DE LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD A L'ADREÇA: seleccionsrrhh@figueres.org

AQUEST CORREU  NO ES PER ENVIAR CURRICULUMS. NOMES  PER COMUNICAR QUE S'HA ENTRAT LA INSTÀNCIA  A UNA ALTRA ADMINISTRACIO ADJUNTANT RESGUARD DE PRESENTACIO

NO S'ACCEPTEN CURRICULUMS QUE NO VAGIN ASSOCIATS A UNA INSTÀNCIA PRESENTADA DIINS EL TERMINI

ESTABLERT PER CADA CONVOCATÒRIA I NOMÉS SI LES BASES ESTABLEIXEN QUE S'HA DE PRESENTAR.

*************************************************************************************************************************************************** 

A LES INSTÀNCIES QUE ES PRESENTIN DE FORMA TELEMÀTICA S 'HI HAURAN D'ADJUNTAR  LES INSTÀNCIES ESPECÍFIQUES PER A  CADA SELECCIÓ QUE ES FACILITEN A L'ENLLAÇ DE CADA CONVOCATORIA

 

CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ D'UN ARQUITECTE I FORMACIO D'UNA BORSA DE TREBALL

Consulta les bases clicant aqui

 **************************************************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'INFORMADOR/A DE TURISME

Consulta les bases clicant aqui

Presentació d'instàncies: DEL 18 DE SETEMBRE AL 7 D'OCTUBRE AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aqui

 Anunci de la llista provisisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci dels resultats de la prova de coneixements de llengua catalana, clica aqui

Anunci dels resultats de les proves d'idiomes, clica aqui

Anunci dels resultats finals, clica aqui

******************************* *******************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A PER A LLAR D'INFANTS

Consulta les bases clicant aqui

 Presentació d'instàncies: DEL  4  AL 15 DE JUNY 2020  AMBDOS INCLOSOS

 Descarrega la instància clicant aqui

 Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci dels resultats de la prova de coneixements de llengua catalana, clica aquí

Anunci dels resultats finals, clica aqui

***************************************************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA FORMACIO D'UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A SOCIAL

Consulat les bases clicant aqui

  PRESENTACIO D'INSTÂNCIES:DEL 12 AL 22 DE JUNY DE 2020 AMBDOS INCLOSOS

 Descarrega la instància  clicant aqui

 Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci dels resultats finals, clica aqui

****************************************************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL

 Consulta les bases clicant aqui

Presentació d'instàncies: DEL 6 AL 16 DE JUNY AMBDOS INCLOSOS

Descarrega  la instància clicant  aqui

Anunci de la llistat provisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci dels resultats finals, clica aqui

 ****************************************************************************************************************************************

 

CONVOCATÒRIA PER A LA  FORMACIÓ  D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Consulta les bases clicant aqui 

Descarrega la instància clicant aqui


Presentació d'instàncies: DEL 6 AL 16 DE JUNY AMBDOS INCLOSOS

Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci del resultat de les proves de nivell de llengua catalana, clica aquí

Anunci del resultat final del concurs oposició i proposta de formació de la borsa de treball, clica aquí

*****************************************************************************************************************************************

SELECCIO PER PROMOCIO INTERNA DE 3 SERGENTS DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES

Descarega les bases clicant aqui

Descarrega la instància aqui

 Anunci definitiu d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci resultat Proves 1 i 2 de la fase d'oposició, feu clic aquí

Anunci resultat test psicotècnic i termini prestació de mèrits: clic aquí 

Anunci resultats definitius i proposta de nomenament: clic aquí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODELS DE PROVES DE LES SELECCIONS D 'AGENTS DE  LA GUARDIA URBANA

 MODEL 2017

MODEL 2018

MODEL 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MODELS DE PROVES  D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (

MODEL ENUNCIAT TEST

 PLANTILLA CORRECCIO

MODEL ENUNCIAT CAS PRÀCTIC

MODEL RESOLUCIO CAS PRÀCTIC

 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.