Feina

Ofertes d'ocupació pública

24/07/2020

 ____________________________________________________________________________________________________

 

IMPORTANT PER A TOTS ELS PROCESSOS SELECTIUS:

LES INSTÀNCIES ES PODEN PRESENTAR DE FORMA TELEMÀTICA MITJANÇANT L 'APARTAT TRAMITS  DE LA PAGINA WEB DE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES.https://tinyurl.com/etramfigueres

PRESENCIALMENT EN ALTRES ADMINISTRACIONS O PER  CORREU CERTIFICAT (PRESENTAT EN SOBRE OBERT PER SER SEGELLAT PEL FUNCIONARI DE CORREUS ABANS DE LA SEVA CERTIFICACIÓ)

EN CAS DE CORREU CERTIFICAT,  CALDRÀ QUE ES COMUNIQUI PER CORREU ELECTRÒNIC ABANS DE LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD A L'ADREÇA: seleccionsrrhh@figueres.org

*************************************************************************************************************************************************** 

A LES INSTÀNCIES QUE ES PRESENTIN DE FORMA TELEMÀTICA S 'HI HAURAN D'ADJUNTAR  LES INSTÀNCIES ESPECÍFIQUES PER A  CADA SELECCIÓ QUE ES FACILITEN A L'ENLLAÇ DE CADA CONVOCATORIA

***********************************************************************************************************************************************

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PEONS PER LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS

Consulta les bases cliclant aquí

Termini de presentació d'instàncies: del 14 de gener al 2 de febrer de 2021, ambdós inclosos

Descarrega la instància clicant aqui

Anunci publicat al BOP, clica aqui

Anunci modificació bases publicat al DOGC, clica aqui

**************************************************************************************************************************************************

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR (A1), PER EL MUSEU DE L'EMPORDÀ

Consulta les bases clicant aquí

Termini de presentació d'instàncies: de l'11 al 30 de desembre de 2020, ambdós inclosos

Descarrega la instància clicant aqui

**************************************************************************************************************************************************

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC ESPECIALISTA DELINEANT

Consulta les bases clicant aqui 

Termini de presentació d'instàncies: del 8 al 28 de desembre de 2020, ambdós inclosos

Descarrega la instància clicant aqui

 **************************************************************************************************************************************************

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES SUPERIORS

DEL GRUP A (SUBGRUPS A1 I A2) 

Consulta les bases clicant aqui

 Termini de presentació d'instàncies: del 4 al 13 de desembre de 2020, ambdós inclosos

 Descarrega la instància clicant aqui

*************************************************************************************************************************************************

CONVOCATÒRIA PER  A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

D'AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Consulta les bases clicant aqui

**ATENCIÓ: a la pàgina 8 de les bases hi ha una errada en el correu electrònic. El correu vàlid és rrhh@figueres.org

Termini de presentació instàncies: del 4 al 23 de desembre de 2020, ambdós inclosos

Descarrega la instància clicant aqui

 

***************************************************************************************************************************************************

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A MIG EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES (A2)

I FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Consulta les bases clicant aqui

Presentació d'instàncies: fins el 28 de desembre de 2020 

Descarrega la instància clicant aqui

****************************************************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ D'UN ARQUITECTE I FORMACIO D'UNA BORSA DE TREBALL

Consulta les bases clicant aqui

Presentació d'instàncies: fins el 28 de desembre de 2020 

Descarrega la instància clicant aqui

 

 **************************************************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'INFORMADOR/A DE TURISME

Consulta les bases clicant aqui

Presentació d'instàncies: DEL 18 DE SETEMBRE AL 7 D'OCTUBRE AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aqui

 Anunci de la llista provisisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci dels resultats de la prova de coneixements de llengua catalana, clica aqui

Anunci dels resultats de les proves d'idiomes, clica aqui

Anunci dels resultats finals, clica aqui

******************************* *******************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A PER A LLAR D'INFANTS

Consulta les bases clicant aqui

 Presentació d'instàncies: DEL  4  AL 15 DE JUNY 2020  AMBDOS INCLOSOS

 Descarrega la instància clicant aqui

 Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci dels resultats de la prova de coneixements de llengua catalana, clica aquí

Anunci dels resultats finals, clica aqui

***************************************************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA FORMACIO D'UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A SOCIAL

Consulat les bases clicant aqui

  PRESENTACIO D'INSTÂNCIES:DEL 12 AL 22 DE JUNY DE 2020 AMBDOS INCLOSOS

 Descarrega la instància  clicant aqui

 Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci dels resultats finals, clica aqui

****************************************************************************************************************************************************

CONVOCATORIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL

 Consulta les bases clicant aqui

Presentació d'instàncies: DEL 6 AL 16 DE JUNY AMBDOS INCLOSOS

Descarrega  la instància clicant  aqui

Anunci de la llistat provisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci dels resultats finals, clica aqui

 ****************************************************************************************************************************************

 

CONVOCATÒRIA PER A LA  FORMACIÓ  D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Consulta les bases clicant aqui 

Descarrega la instància clicant aqui


Presentació d'instàncies: DEL 6 AL 16 DE JUNY AMBDOS INCLOSOS

Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci del resultat de les proves de nivell de llengua catalana, clica aquí

Anunci del resultat final del concurs oposició i proposta de formació de la borsa de treball, clica aquí

*****************************************************************************************************************************************

SELECCIO PER PROMOCIO INTERNA DE 3 SERGENTS DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES

Descarega les bases clicant aqui

Descarrega la instància aqui

 Anunci definitiu d'admesos i exclosos, clica aqui

Anunci resultat Proves 1 i 2 de la fase d'oposició, feu clic aquí

Anunci resultat test psicotècnic i termini prestació de mèrits: clic aquí 

Anunci resultats definitius i proposta de nomenament: clic aquí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODELS DE PROVES DE LES SELECCIONS D 'AGENTS DE  LA GUARDIA URBANA

 MODEL 2017

MODEL 2018

MODEL 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MODELS DE PROVES  D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (

MODEL ENUNCIAT TEST

 PLANTILLA CORRECCIO

MODEL ENUNCIAT CAS PRÀCTIC

MODEL RESOLUCIO CAS PRÀCTIC

 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.