Feina

Ofertes d'ocupació pública

 ____________________________________________________________________________________________________

IMPORTANT PER A TOTS ELS PROCESSOS SELECTIUS:

NOMÉS EN EL CAS QUE S'OPTI PER LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER CORREU CERTIFICAT (PRESENTAT EN SOBRE OBERT PER SER SEGELLAT PEL FUNCIONARI DE CORREUS ABANS DE LA SEVA CERTIFICACIÓ),  CALDRÀ QUE ES COMUNIQUI PER CORREU ELECTRÒNIC ABANS DE LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD A L'ADREÇA:   seleccionsrrhh@figueres.org

PER A CONSULTES DERIVADES DELS PROCESSOS SELECTIUS :

seleccionsrrhh@figueres.org

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR SOCORRISTA.

Descarrega les bases clicant aqui

 TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTANCIES: DES DEL 15 DE MARÇ AL 29 DE MARÇ DE 2018  AMBDOS INCLOSOS

 Descarrega la instància clicant aqui

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA FORMACIO D'UNA BORSA DE TAQUILLER/A

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES:  DES DEL 24 DE MARÇ AL 30 DE MARÇ DE 2018 AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aqui

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA FORMACIO D'UNA BORSA D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIO GENERAL 

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTANCIES: DES DEL 24 DE MARÇ AL 30 DE MARÇ DE 2018 AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aqui

 DECRET D 'ADMESOS I EXCLOSOS :clica aqui

INICI PROVES:  14 DE MAIG

ESMENA ERROR ASPIRANTS QUE HAN  DE FER CATALA`: clica aqui

ANUNCI RESULTATS DE CATALÀ I CONTINUACIÓ DE LES PROVES: clica aqui

RESULTAT PROVES TEST I PRÀCTIC:  cilca aqui

RESULTATS PROVA D'INFORMÀTICA: clica aqui

ANUNCI DELS RESULTATS FINALS: clica aqui

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES D'UNA PLAÇA D'ENGINYER SUPERIOR EN REGIM DE FUNCIONARI INTERÍ


Descarrega les bases clicant aqui.

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES: del 17 d'abril de 2018 al 7 de maig de 2018 AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aquí

Anunci de REVOCACIO I DEIXAR SENSE EFECTE LA CONVOCATORIA:  clica aqui

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES DE DUES PLACES D'AGENT DE LA GUARDIA URBANA

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES: del 14 d'abril de 2018 al 4 de maig de 2018 AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aqui 

Decret provisional d'admesos i exclosos:clica aqui

Decret definitiu d'admesos i exclosos: clica aqui

Esmena decret  llista d'admesos: clica aqui

ANUNCI RESULTATS DE CATALÀ: clica aqui

ANUNCI RESULTATS PRIMERA PROVA. clica aqui 

ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA D'APTITUD FISICA. clica aqui

ANUNCI DELS RESULTATS DEL 4t EXERCICI (PSICOTÈCNIC): clica aqui

ANUNCI MILLORS CLASSIFICATS PER FER REVISIÓ MÈDICA: clica aqui

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE GESTIO D'ADMINISTRACIO GENERAL EN REGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA(A2)

Descarrega les bases clicant aqui

PRESENTACIO D'INSTANCIES: DEL 10 DE MAIG AL 29 DE MAIG DE 2018  AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aqui

Decret provisional d'admeos i exclosos: clica aqui

Decret definitiu clica aqui

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'INSERTORS/ES LABORALS

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 23 AL 29 DE MAIG DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Descarrega la instància aquí

Decret provisional d'admesos i exclosos: clica aquí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS D'INFORMACIÓ DE TURISME

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 23 AL 29 DE MAIG DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Descarrega la instància aquí

Decret provisional d'admesos i exclosos: clica aquí

INICI PROVES: 20 DE JUNY

ANUNCI RESULTATS DE CATALÀ I CONTINUACIÓ DE LES PROVES: clica aquí

RESULTATS FINALS: clica aquí

ANUNCI RECTIFICACIÓ DELS RESULTATS FINALS: clica  aqui

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS MITJOS EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 12 AL 18 DE JUNY DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aquí

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA DE PROVES PER A LA SELECCIÓ DE DUES PLACES D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA MITJANÇANT  OPOSICIÓ LLIURE (18)

 Descarrega les bases clicant aqui

 TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES: DEL  12 DE JUNY AL 02 DE JULIOL  DE 2018  AMBDOS INCLOSOS.

Decarrega la instància clicant aqui

 ATENCIÓ: ELCERTIFICAT MÈDIC HA DE DIR LITERALMENT : "QUE ES  REUNEIXEN LES CONDICIONS FISIQUES NECESSARIES PER A PORTAR A TERME L'EXERCICI DE PROVA D'APTITUD FISICA DE LA FASE  D'OPOSICIO DE LES PROVES SELECTIVES DE LA GUARDIA URBANA DE FIGUERES."

DECRET PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS AGENTS LLIURE 2018: clica aqui

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CONVOCATORIA PER A LA SELECCIO PER CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA.(18)

Descarrrega les bases clicant aqui.

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES:DEL  12 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2018  AMBDOS INCLOSOS

Decarrega la instància clicant aqui:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA  DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA DESIGNACIÓ  DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D'ARTS ESCÈNIQUES, COM A PERSONAL DIRECTIU

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES: DEL 14 DE JULIOL AL 2 D'AGOST DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aquí

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.