Feina

Ofertes d'ocupació pública

 ____________________________________________________________________________________________________

IMPORTANT PER A TOTS ELS PROCESSOS SELECTIUS:

NOMÉS EN EL CAS QUE S'OPTI PER LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER CORREU CERTIFICAT (PRESENTAT EN SOBRE OBERT PER SER SEGELLAT PEL FUNCIONARI DE CORREUS ABANS DE LA SEVA CERTIFICACIÓ),  CALDRÀ QUE ES COMUNIQUI PER CORREU ELECTRÒNIC ABANS DE LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD A L'ADREÇA: seleccionsrrhh@figueres.org

PER A CONSULTES DERIVADES DELS PROCESSOS SELECTIUS:

seleccionsrrhh@figueres.org

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR SOCORRISTA.

Descarrega les bases clicant aquí

 TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTANCIES: DES DEL 15 DE MARÇ AL 29 DE MARÇ DE 2018  AMBDOS INCLOSOS

 Descarrega la instància clicant aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS MITJOS EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 12 AL 18 DE JUNY DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aquí

ANUNCI DEL DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aquí

ANUNCI DEL DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aquí

 ANUNCI RESULTATS FINALS: clica aqui 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIO PER CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA.(18)

Descarrrega les bases clicant aqui.

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES:DEL  12 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2018  AMBDOS INCLOSOS

Decarrega la instància clicant aqui:

ANUNCI DEL DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aqui

ANUNCI DEL DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS. clica aqui

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA  DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA DESIGNACIÓ  DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D'ARTS ESCÈNIQUES, COM A PERSONAL DIRECTIU

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES: DEL 14 DE JULIOL AL 2 D'AGOST DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Descarrega la instància clicant aquí

ANUNCI DEL DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aquí

ANUNCI DEL DECRET DEFINITIU : clica aqui

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES DE DUES PLACES DE TÈCNIC/CA  D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1)

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DE L'11 AL 30 D'AGOST DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS


Descarrega la instància aquí

EDICTE DE RECTIFICACIÓ  DEL REDACTAT DE L'APARTAT"TEMA 83": clica aqui

ANUNCI DEL DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: clicar aquí

EDICTE DE RECTIFICACIÓ DEL REDACTAT DEL TEMARI DE L'APARTAT "TEMA 31", "TEMA 76", "TEMA 85", "TEMA 87": clica aquí

 ANUNCI DEL DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aquí

ANUNCI DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: clica aquí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE  PROVES PER A LA SELECCIÓ D'UN/A  ENGINYER/A TÈCNIC/A

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES: del 15 d'agost de 2018 al 3 de setembre de 2018 ambdós inclosos

 decarrega la instància clicant aqui

ANUNCI DEL DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS aquí

ANUNCI DEL DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS clica aquí

ANUNCI DE RECTIFICACIÓ DEL DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS clica aquí

ANUNCI DELS RESULTATS FINALS: clica aqui

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC/A MIG D'ÀMBIT CULTURAL

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: del dia 9 al 28 d'agost de 2018 ambdós inclosos

descarrega la instància clicant aqui

EDICTE DE RECTIFICACIO D'UN ERROR DE REDACTAT DE L'APARTAT."2A FASE": clica aqui

ANUNCI DEL DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aquí

ANUNCI DEL DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS clica aquí

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES D'UNA PLAÇA D'ENGINYER SUPERIOR EN RÈGIM  FUNCIONARI INTERÍ

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:  del dia 15 al 24 d'agost de 2018 ambdós inclosos


Descarrega la instància clicant aquí

ANUNCI DEL DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aquí

ANUNCI DEL DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aquí


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A SOCIAL

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 22/08/2018 AL 10/09/2018 AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància aqui

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL22/08/2018 AL 10/09/2018  AMBDOS INCLOSOS

Descarrega la instància aqui

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ  DE 3 ADMINISTRATIUS/VES, EN RÈGIM TEMPORAL, DE SUPORT ALS EQUIPS BASICS D'ATENCIÓ SOCIAL (SUBVENCIO DEL DEP. DE TREBALL).

Descarrega les bases clicant aqui.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES DEL 04 AL 23 D'OCTUBRE AMBÓS INCLOSOS

Descarrega la instància aquí

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.