Feina

Ofertes d'ocupació pública

  

 __________________________________________________________________________________________________

LA PÀGINA WEB S'ACTUALITZA AMB LES NOVETATS DE CADA PROCÈS SELECTIU. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*- CONVOCATÒRIA DE PROVES PER LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D'UN ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ.

Descarrega les bases clicant aqui

ESTAT: Pendent de publicació al DOGC

 _______________________________________________________________________________________________

 *-CONVOCATÒRIA DE PROVES PER A LA SELECCIO PER CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA

Descarrega la instància i les bases clicant aqui

PRESENTACIO D'INSTÀNCIES:  Del 23 de de novembre al 12 de desembre de 2016, ambdós inclosos

+ INFO:  CONSULTEU LES BASES

DECRET D'ADMESOS I EXCLOSOS: per descarregar clica aqui

TERMINI  PER ESMENAR MOTIU D'EXCLUSIÓ : DEL 21/04 DE 2017 AL  8/05/2017 AMBDOS INCLOSOS

ESTAT DE LA SELECCIÓ:  PENDENT DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS. PENDENT DETERMINACIÓ DIA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL I DATA INICI PROVES

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-* CONVOCATÒRIA DE  PROVES SELECTIVES MITJANÇANT OPOSICIÓ DE TRES PLACES D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA

Descarrega les bases clicant aqui

PRESENTACIO D'INSTÀNCIES : TERMINI PER PRESENTAR LES INSTÀNCIES FINS EL DIA 20/12/2016

+ INFO: CONSULTEU LES BASES

Descarrega la instància clicant aqui

DECRET D'ADMESOS I EXCLOSOS: per descarregar clica aqui

 

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES PER ESMENAR MOTIU D'EXCLUSIÓ :     

DEL 29 DE MARÇ DE 2017 A L'11  D'ABRIL DE 2017  AMBDOS INCLOSOS.

 

La documentacio s'ha de presentar, original o còpia compulsada, al registre d'entrada de l'Ajuntament de Figueres o a algun altre registre dels especificats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015. Si no hi ha l'entrada de la documentació d'aquesta forma l'aspirant quedarà exclòs/a definitivament.

 

DECRET DEFINITU D'ADMESOS I EXCLOSOS, AMB DIES  HORES I LLOCS DE LES PROVES: clica aqui

DECRET DE RECTIFICACIÓ DEL DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aqui 

LES DATES DE LES PROVES NO S'HAN MODIFICAT:

- Prova de coneixements de llengua catalana: dia 8 de maig de 2017 a les 9 h del matí a la Fundació Clerch i Nicolau

- Proves físiques: dia 10 de maig de 2017 a les 9:30 del matí a l'estadi municipal Albert Gurt

RESULTATS DE LES PROVES DE CONEIXEMENT DE LLENGÜES OFICIALS: clica aquí 

RESULTATS del primer exercici de la fase d'oposició, aptitud física: clica aqui

RESULTATS del segon (cultura general) i tercer exercici (prova teòrica) de la fase d'oposició: clica aqui

IMPORTANT: el quart exercici de la fase d'oposició (Psicotècnic) tindrà lloc el proper dilluns 29 de maig a les 9h al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer (Ronda Sud, 3). Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria i es qualifica com a Apte o No apte.

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-*CONVOCATÒRIA DE PROVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA, D'UNA PLAÇA DE SERGENT DE LA GUÀRDIA URBANA.

Bases i instància clicant aqui

 PRESENTACIO D'INSTÀNCIES: Del 25 d'octubre al 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

+ INFO: CONSULTEU LES BASES

 DECRET D'ADMESOS I EXCLOSOS: per descarregar clica aqui

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-*CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES  D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC MIG EN EDUCACIÓ , PROMOCIÓ INTERNA

Instància i bases clicant aqui

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 25 d'octubre al 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

 + INFO: CONSULTEU LES BASES

DECRET D'ADMESOS I EXCLOSOS:  cliqueu aqui

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES PER LA DESIGNACIÓ D'UN/A DIRECTOR/A DEL MUSEU DE L'EMPORDÀ DE FIGUERES AMB CONTRACTE LABORAL D'ALTA DIRECCIÓ.

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI PER PRESENTAR LES INSTÀNCIES FINS EL DIA 19/12/2016

Descarrega la instància clicant aqui

__________________________________________________________________________________________________

.-CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA DE 5 PLACES DE CAPORAL DE LA GUÀRDIA URBANA.

 Descarrega les bases clicant aquí

 TERMINI PER PRESENTAR LES INSTÀNCIES FINS EL DIA 19/12/2016

Descarrega la instància clicant aquí

 DECRET D'ADMESOS I EXCLOSOS: descarrega clicant aqui

RESULTATS DE LA PRIMERA PROVA (CONEIXEMENTS TEÒRICS) I DE LA SEGONA PROVA (CAS PRÀCTIC) DE LA FASE D'OPOSICIÓ clica aqui

IMPORTANT: el tercer exercici de la fase d'opisició (Psicotècnic) tindrà lloc el proper dilluns 29 de maig a les 11h al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer (Ronda Sud, número 3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA  DE PROVES SELECTIVES D'UNA PLAÇA DE TECNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL  5/04/2017 AL 24/04/2017 AMBDOS INCLOSOS

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATÒRIA DE PROVES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE POSSIBLES VACANTS DE PLACES D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL.

Descarrega les bases clicant aqui

Descarrega el model d'instància aqui.   NO CAL PRESENTAR EL MÈRITS AMB LA INSTÀNCIA.  LES PERSONES QUE

SUPERIN LA FASE D'OPOSICIÓ TINDRAN UN TERMINI PER PODER-LOS PRESENTAR.

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES : DEL 6 D'ABRIL DE 2017 AL 12 D'ABRIL DEL 2017 AMBDOS INCLOSOS 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A  LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS MUNICIPAL.

Descarrega les bases i la instància clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 5 A L'11 D'ABRIL DE 2017 AMBDOS INCLOSOS

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES  PER A LA FORMACIÓ  D'UNA BORSA DE MONITORS SOCORRISTES

Descarrega les bases i la instància clicant aqui

 TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES: del 5 al 19 D'ABRIL de 2017 AMBDOS INCLOSOS 

__________________________________________________________________________________________________

*CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA FOMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE SUBALTERN

Descarrega les bases i la instància clicant aqui

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: DEL 21/04 AL 02/05 DE 2017  AMBDOS INCLOSOS

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.