Feina

Programa Treball i Formació 2019-2020

Contractació i formació de persones en situació d'atur.

El passat 30 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Figueres va iniciar el Programa Treball i Formació amb la contractació de 41 participants.  Aquest programa preveu contractes de 6 i de 12 mesos per la millora de l’ocupabilitat dels participants facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral, un entorn productiu real, i formació professionalitzadora.

En data 7 de novembre, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va publicar la resolució del programa. L’Ajuntament de Figueres va rebre la resolució de la subvenció per contractar 41 participants (actuació d’experiència laboral), realitzar accions formatives obligatòries de caràcter transversal de 60 hores de durada i contractar la coordinació i suport tècnic.

El perfil dels participants del Programa de Treball i Formació són col·lectius socials vulnerables, com aturats majors de quaranta-cinc anys, dones en situació d'atur i destinataris de la renda garantida de ciutadania (PRGC),  per a la realització de 12 projectes en diferents àmbits, com la millora de la neteja i manteniment d'espais urbans, recollida i tractament de dades d’interès municipal, conscienciació ambiental de la ciutadania o suport al manteniment de pisos i edificis públics, entre d'altres.

Simultàniament es realitza l’acompanyament actiu de les persones participants i la formació obligatòria. L’acompanyament es duu a terme durant la realització de les accions d’experiència laboral i de formació, per donar-los eines perquè desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar llur situació laboral o professional. I la formació obligatòria de 60 hores en competències transversals, són repartides en 30 hores d’informàtica i 30 hores de treball en equip.

En total són 21 hores i 20 dones, amb edats compreses entre els 30 i els 60 anys, essent el 73% dels participants majors de 45 anys.  

Línia PANP i PRGC,

“Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat segons les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny. Aquest contracte pot ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020”.

Línia DONA,

“Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalnya 2014-2020 i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2232/2019,  d’1 d’agost, i l’OrdreTSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny”

 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.