Feina

Programa Treball i Formació

Contractació i formació de persones en situació d'atur.

El programa Treball i Formació 2017, promogut per l'Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres i adreçat a persones en situació d'atur, integra accions d'experiència laboral i accions de formació. Aquest pretén afavorir la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

Les subvencions estan destinades a la contractació i formació de persones en situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació d'acord amb quatre línies de subvenció:

PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o bé 12 mesos.

PRMI: persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o bé 12 mesos.

DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

COOR: accions de coordinació i suport tècnic. Inclou dos tipus d'accions en funció de la durada, 7 o 12 mesos.

S'adreça a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les oficines de treball del SOC en la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball i que mantenen aquesta situació fins la data d'inici de la contractació laboral subvencionada.

Les accions formatives s’han realitzat de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral. El programa contempla dos tipus de formacions en funció dels participants: d’una banda, acció formativa prioritàriament professionalitzadora i relacionada amb el lloc de treball (amb un mínim de 80 hores de formació professionalitzadora a impartir al llarg del contracte de treball) i d’altra banda, accions formatives transversals en les que cada participant ha rebut dos mòduls de formació transversal que sumen 30 hores.

Els contractes de treball s’han efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/296/2016, de 2 novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació i la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre lla convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. Les accions realitzades no tenen caràcter estructural i estan directament relacionades amb l'interès social que es persegueix.

 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.