Feina

Programa Treball i Formació

Contractació i formació de persones en situació d'atur.

El programa Treball i Formació 2018-2020, promogut per l'Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres i adreçat a persones en situació d'atur, integra accions d'experiència laboral i accions de formació. Aquest pretén afavorir la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

Les subvencions estan destinades a la contractació i formació de persones en situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació d'acord amb quatre línies de subvenció:

  • PANP. 6 mesos. 13 participants, DONO no perceptors de cap subsidi o ajuda, preferentment majors de 45 anys.
  • PANP. 12 mesos . 6 participants DONO no perceptors de cap subsidi o ajuda,  preferentment majors de 52 anys.
  • PRGC. 6 mesos. 18 participants, beneficiaris de renda mínima, aturats de llarga durada.
  • PRGC. 12 mesos. 2 participants beneficiaris de renda mínima,  preferentment majors de 52 anys.
  • DONA. 12 mesos. 4 participants, aturades de molt llarga durada, preferentment majors de 52 anys.

 

Total: 31 participants de 6 mesos i 12 participants de 12 mesos

S'adreça a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les oficines de treball del SOC en la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball i que mantenen aquesta situació fins la data d'inici de la contractació laboral subvencionada.

Les accions formatives s’han realitzat de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral. El programa contempla  accions formatives transversals en informàtica i habilitats comunicatives de durada entre 60 i 80 hores.

Els contractes de treball s’han efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 417807).

 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.