L'Oficina d'Emprenedoria i Empresa de l'Àrea de Promoció Econòmica és el punt de contacte, informaciñó i assessorament de l'Ajuntament de Figueres per a la formació, el creixement i la competitivitat

L'Oficina d'Emprenedoria i Empresa ofereix diversos serveis a emprenedors, empreses i persones aturades, que es divideixen en 3 eixos: Empresa, emprenedoria i Invest-In.

Pel que fa a l'eix d'emprenedoria, l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa ofereix assessorament per a la creació d'empresa, formació en creació d'empreses, accions de sensibilització en emprenedoria, premis emprenedors de l'Alt Empordà, programes de consolidació empresarial, traspàs de negocis i de relleu en l'empresa familiar, suport a empreses innovadores en sectors emergents, i accés al finançament (microcrèdits i inversors privats).

L'eix Invest in Girona-Figueres inclou la recerca i acompanyament d'empreses que vulguin invertir a l'Àrea Urbana de Figueres quant a recerca de localitzacions per a l'activitat empresarial, recerca de finançament i subvencions, suport en els tràmits de creació i instal·lació de l'empresa, recerca i formació de treballadors.

Per últim, pel que fa a l'eix d'Empresa, l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa ofereix el programa de creixement i innovació empresarial, formació empresarial a través de cursos i píndoles empresarials, programa de foment de les TIC, butlletí de subvencions, observatori socioeconòmic, metodologia E+D+R, programa de dinamització del sector agroalimentari, i recerca de treballadors.

L’Oficina d’Emprenedoria i Empresa col·labora amb un ampli ventall d’organitzacions empresarials i entitats, per tal de fer arribar els seus serveis a les empreses del nostre territori: ACCIÓ – Generalitat de Catalunya, FOEG, PIMEC, Cambra de Comerç de Girona, Fòrum Imagina, Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, Universitat de Girona, XEC, BAGI.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.