Oficina d'Empresa

Segell Stop COVID-19

Aquesta és una de les mesures incloses dins del Pla de Reactivació Econòmica Municipal impulsat des de l'Ajuntament de Figueres. El poden demanar tots els establiments i empreses de la ciutat que tinguin servei d'atenció al públic presencial.

El projecte d'elaboració del Pla de Reactivació Econòmica de Figueres post COVID-19 compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

 

Per tal de fomentar l'adequació dels establiments de la ciutat que permeti una recuperació de l’activitat econòmica més ràpida, des de l'Ajuntament de Figueres es proporcionarà un segell de qualitat com a certificació d'adopció de mesures contra la COVID-19. Els establiments comercials de la ciutat que adoptin les mesures necessàries per disminuir el risc de contagi entre els seus clients i treballadors podran demanar aquesta segell identificatiu.

Els establiments que sol·licitin el segell de garantia hauran de complir amb un mínim de mesures organitzatives, tècniques i de protecció individual, indiferentment del sector i activitat que desenvolupin, tenint en compte les particularitats de cadascun ells.

Cada interessat podrà presentar una sol·licitud per establiment amb atenció al públic. Cada sol·licitud haurà de fer referència a un sol establimentLa sol·licitud del segell s’haurà de fer de forma telemàtica a través de la instància accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Figueres, i acompanyada de la documentació següent:

- Alta IAE.

- Model 036 o 037.

- Declaració responsable de totes les instal·lacions i mesures sanitàries adoptades per l'establiment, i compliment de la normativa aprovada durant l’estat d’alarma pel que fa a mesures organitzatives, tècniques i de protecció, tenint en compte les particularitats del sector al qual pertany. La declaració responsable està inclosa en el document d'instància.

 

El tràmit s'ha de fer mitjançant el Portal telemàtic e-Tram. Trobareu l’accés a la web de l’Ajuntament www.figueres.cat  – TRÀMITS – TRAMITACIÓ EN LÍNIA E-TRAM o clicant directament aquí.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 27 de maig al 30 de juny de 2020.

 

Per qualsevol dubte podeu enviar un correu a oficinaempresa@figueres.org

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.