• Home/
  • Notícies/
  • Comencen els programes de Treball als Barris, que donen feina a 22 persones amb dificultats d'inserció

Notícies

Comencen els programes de Treball als Barris, que donen feina a 22 persones amb dificultats d'inserció

Notícia 27/05/2016

L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa el programa “Treball als barris”, una iniciativa d’intervenció a la Marca de l’Ham i al Centre Històric que permet donar una resposta global a les necessitats de les persones que hi resideixen en l’àmbit de l’ocupació i el i desenvolupament econòmic.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Figueres segueix amb l'aplicació de polítiques per a la millora socioeconòmica a aquestes dues zones amb la voluntat de donar continuïtat a les iniciatives executades des del 2008 en el marc de l’antic Pla de Barris. L'àrea de Promoció Econòmica va aconseguir una subvenció de 511.033,02 euros de la Generalitat de Catalunya per poder executar polítiques de millora de la situació socioeconòmica dels habitants d'aquests barris de la ciutat.

De moment ja s’han contractat dotze persones per desenvolupar les dues primeres iniciatives i, en breu, se’n contractaran deu més per tirar endavant amb el tercer programa. En concret, vuit persones es coordinen des de la setmana passada amb les brigades municipals per condicionar i millorar els espais públics, tant del barri de la Marca de l’Ham com del Centre Històric. Es tracta de quatre peons de la construcció i quatre pintors que es dediquen a condicionar espais d’interès públic i millorar la imatge del mobiliari urbà i molt especialment l’accessibilitat a espais públics i dependències municipals per a afavorir la mobilitat de les persones.

Una altra actuació ha estat la contractació de tres operaris de neteja que es dediquen bàsicament a condicionar i mantenir net i en bones condicions els espais d’interès públics com són l’escola Anicet de Pagès, la nova Oficina de Turisme de la plaça de l’Escorxador i altres dependències municipals. En aquest cas també col·laboren estretament amb els serveis de neteja i les empreses concessionàries. La seva acció es decanta preferentment a l’àmbit de les neteges especials.

En tots dos casos s’ha contractat persones aturades residents als barris objecte de l'actuació, que estaven inscrites al SOC com a demandants d’ocupació i que no estiguessin cobrant la prestació d’atur. Es va valorar especialment les persones en situació de risc d’exclusió social, en situació d’atur de llarga durada, amb baixa qualificació professional, amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial, dones que han estat víctimes de situacions de violència de gènere i persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Finalment, s’ha contractat una persona per a la dinamització econòmica del Centre Històric, i també per donar suport al sector comercial del barri de la Marca de l’Ham, amb l’objectiu de potenciar el vessant cultural, comercial i gastronòmic del nucli antic de Figueres. A través d’aquesta acció es pretén, d’una banda, millorar la competitivitat dels comerços, bars, restaurants i altres establiments dels barris i, de l’altra, fomentar l’obertura de nous establiments que millorin i complementin l’oferta comercial de la ciutat.

Programa de jardineria i manteniment

En les properes setmanes es farà la contractació de deu persones més per tirar endavant un projecte de jardineria i manteniment a tots dos barris. Es tracta d’ocupar i formar nou persones, a més d’un coordinador encarregat de l’actuació, per dur a terme tasques de jardineria i manteniment a la via pública i en els parcs i jardins de la zona.

En aquest cas, la previsió és que inicialment es formi dotze alumnes en temes de jardineria, horticultura ecològica i manteniment i que se’n contractin a nou, tenint en compte la seva implicació i motivació al llarg de la formació, així com qüestions relacionades amb les possibilitats d’inserció laboral i la seva situació personal. Els beneficiaris seran estudiants i veïns en general de la ciutat, sense necessitat de ser residents a l’àmbit concret d’actuació dels programes.

La coordinadora del projecte, Conxa Sellerés, ha explicat que “els objectius específics del pla són, a més de fomentar la inserció sociolaboral i millorar l'ocupabilitat reorientant itineraris professionals, potenciar la formació com a eina bàsica de millora i desenvolupament ciutadà, el foment de la diversificació de l'activitat econòmica i, lògicament, la millora de l'espai urbà i qualitat de vida de tots els veïns”.

D’altra banda, el regidor de Promoció Econòmica, Manuel Toro, ha destacat que "la continuïtat en el temps de les actuacions de millora als barris de la Marca de l'Ham i Centre Històric, demostra que es tracta d'un pla a mitjà i llarg termini del Govern municipal i que tenim la voluntat que s'allargui com a mínim fins al 2018. Més enllà de pedres i espai públic, ens preocupen les persones, que es formin i millorin la seva situació socioeconòmica, però també que tinguin cura de l'espai que comparteixen amb la resta de veïns".

L’alcaldessa Marta Felip ha recordat “la importància d’invertir tant en la millora del centre històric com als barris, que és on hem de posar més recursos tant materials com humans per desenvolupar l’economia local, ja que són zones que volem dinamitzar”. En aquest sentit ha afegit que “en el moment de redacció del pla en aquests barris figuerencs hi havia censats un total de 4.997 ciutadans, repartits en 2.682 al centre històric i 2.315 a la Marca de l'Ham”.

 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.