• Home/
  • Notícies/
  • L'Ajuntament de Figueres incorpora sis pisos més a la borsa d'habitatges d'ús social

Notícies

L'Ajuntament de Figueres incorpora sis pisos més a la borsa d'habitatges d'ús social

Notícia 19/09/2016

En la línia iniciada aquest any a fi d’incrementar la disponibilitat d’habitatges destinats a fer front a situacions d’emergència i vulnerabilitat habitacional, l’Ajuntament de Figueres va formalitzar divendres passat la compra de sis nous pisos.

Els pisos, adquirits pel procediment de tanteig i retracte, s’incorporen a la borsa d’habitatges de l’Ajuntament i, un cop s’hagin adequat, es posaran a disposició del Servei de Benestar Social per atendre famílies en risc.

La possibilitat de la compra de pisos per dret de tanteig i retracte es va aprovar en el ple d’octubre de 2015, que va acordar disposar dels fons dineraris afectats al Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge per a l’exercici dels drets d’adquisició preferent d’habitatges previstos en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març.

Aquests, com altres pisos adquirits anteriorment amb aquests fons, s’adscriuran al Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge per poder fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat.

Al marge d’aquestes adquisicions, des de l’Ajuntament es continua treballant en altres línies per aconseguir la mobilització de pisos buits propietat d’entitats bancàries a través de cessions temporals voluntàries.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.