Notícies

Organització del govern municipal 2015-2019

Notícia 18/06/2015

Fruit dels acords signats el passat divendres 12 de juny pels caps de llista de CiU i del PSC, Marta Felip i Pere Casellas, s’informa de la representació institucional i de la distribució de competències del govern de la ciutat.

Fruit dels acords signats el passat divendres 12 de juny pels caps de llista de CiU i del PSC, Marta Felip i Pere Casellas, s’informa de la representació institucional i de la distribució de competències del govern de la ciutat que configuren el primer esglaó del futur cartipàs municipal.

Així, la representació recau en l’Alcaldia, ostentada per Marta Felip, seguida d’una única tinença d’alcaldia, que ocuparà Pere Casellas.

A més a més de la màxima representació institucional, Alcaldia es reserva Hisenda i Urbanisme, i el tinent d’alcalde, Seguretat Ciutadana i aquelles competències relacionades amb l’atenció de l’emergència Social, com ara Benestar i Habitatge.

És directament de l’Alcaldia que s’empodera els vuit regidors que configuraran el govern per a dirigir els respectius serveis, tal com s’especifica en l’organigrama adjunt.

Cal destacar que cada regidor assumeix aquelles matèries per a les quals destaca en formació, experiència i professionalitat.

Aquesta organització del govern persegueix donar el màxim de responsabilitat a tots i cadascun dels regidors en els respectius serveis.

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.