• Home/
 • Notícies/
 • Properament es publicarà la convocatòria per sol·licitar el BO Jove/ajut de lloguer per a joves de fins a 35 anys .

Notícies

Properament es publicarà la convocatòria per sol·licitar el BO Jove/ajut de lloguer per a joves de fins a 35 anys .

Notícia 06/05/2022

El bo jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació, amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament.

BO JOVE ajut lloguer menors 35 anys

 

EN QUÈ CONSISTEIX ?

El bo jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament o del preu de la cessió. Es concedirà per dos anys , amb efectes des del dia 1 de gener de 2022. Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts o prestacions per al pagament del lloguer.

REQUISITS

 • Edat sol·licitants: entre 18 i 35 anys (inclosos).
 • Tenir DNI o NIE vigents
 • Cal que els sol·licitants estiguin empadronats al pis del qual demanen l’ajut de lloguer
 • Cal que disposin de la referència cadastral de l’habitatge, que ha de sortir al contracte de lloguer (sinó, que la demanin al propietari , i l’anoti al contracte).
 • Documentació obligatòria que hauran d’aportar:
 • sol·licitud degudament omplerta
 • full domiciliació bancaria
 • Contracte lloguer, cessió d’us o habitació
 • 4 últims rebuts de lloguer pagats ( gener, febrer, maç i abril de 2022)
 • Els sol·licitants hauran de constar donats d’alta a la Seguretat Social (vida laboral): La persona haurà d’acreditar una vida laboral de, com a mínim, 3 mesos d’antiguitat en els 6 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, o una durada prevista de la font d’ingressos de, com a mínim, 6 mesos des de la data de la sol·licitud.
 • Ser titular o estar en condicions de subscriure, com a persona arrendatària, un contracte d’arrendament en els termes de la Llei d’Arrendaments Urbans o, en qualitat de persona cessionària, d’un contracte de cessió d’ús, o un contracte d’habitació.
 • Disposar de, com a mínim, una font regular d’ingressos per unitat de convivència, igual o inferior a fins a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d’habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física arrendatària. És a dir 24.318 euros anuals. S’entendrà per font regular d’ingressos:
  • El treball per compte d’altri o pròpia.
  • El personal investigador.
  • Les persones perceptores d’una prestació social pública.

 El preu que es pagui per l’habitatge haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals (sense incloure places de garatge, annexos o similars). En el cas de lloguer d’habitació aquesta renda o preu haurà de ser igual o inferior a 300 euros mensuals.

No podran accedir a l’ajuda, les persones joves que tinguin un habitatge de propietat a Espanya, que tinguin el seu domicili permanent en l’habitatge d’un familiar de fins a segon grau, o que sigui arrendada o cedida per un soci mercantil que actuï com a administrador.

 Com i on es pot presentar?

Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta anteriorment.

Al ser un ajut sense competència competitiva, dependrà de l’ordre d’entrada a l’AHC , motiu pel qual es recomanen fer la sol·licitud de forma telemàtica a la web de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar a:

A través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya de http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/

 

DOCUMENTACIÓ PER PREPARAR I PRESENTAR (es pot anar avançant):

-          La Sol·licitud : PENDENT DE CONVOCATÒRIA (Es posarà a disposició quan surti la convocatòria)

-          Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea SEPA) : http://economia.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/VEH/A_Departament/arxius/transf-banc-area-sepa.pdf

-          Digitalitzar en format pdf els documents esmentats :

   • sol·licitud degudament omplerta
   • full domiciliació bancaria
   • Contracte lloguer, cessió d’us o habitació
   • 4 últims rebuts de lloguer pagats ( gener, febrer, maç i abril de 2022)

* Per tramitar telemàticament, necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic) podeu consultar aquí com tramitar identificació idCAT mòbil: Visita la web https://idcatmobil.seu.cat/

 

PER TRAMITAR:

  • Ves a l’apartat ALTA SENSE CERTIFICAT DIGITAL i clica a COMENÇAR AMB DNI  Introdueix les teves dades personals : número de DNI o NIE, data de validesa del DNI i data de naixement,  així com el codi de barres de la targeta sanitària  ( al dors d’aquesta , sota el codi de barres ).
  • Clica a VALIDAR  i a la pantalla següent introdueix el teu número de mòbil i el teu correu electrònic.
  • Tot seguit clica a CONTINUA
  • Rebràs un codi de confirmació al mòbil, que hauràs d’introduir per finalitzar el procés d’alta. En acabar, podràs descarregar un rebut d’alta de l’iCAT Mòbil
  • B) de forma presencial: demanant cita prèvia a la pàgina web de l’Ajuntament de Figueres : Cita prèvia OMAC i Oficina Local d'Habitatge

 Cal demanar cita prèvia per ser atès/atesa presencialment a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana o a l'Oficina Local d'Habitatge

Podeu ampliar informació al correu gestiohabitatge@figueres.org i al telèfon 012.

Informació actualitzada a 17 de maig de 2022

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.