Revisió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM)

Documentació tallers participació ciutadana

TALLER BLOC 1

La ciutat existent: el sòl urbà i el centre històric 

TALLER BLOC 2

El creixement: els usos residencials i els altres usos

TALLER BLOC 3

Les xarxes de sistemes: de comunicacions,d’equipaments i d’espais lliures

TALLER BLOC 4

El sòl no urbanitzable: preexistènciesi relacions amb la ciutat consolidada

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.