Revisió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM)

Participació Ciutadana (tallers)

Els tallers participatius del POUM tindran lloc els dies i les hores que es detallen a continuació, a l'escola Parc de les Aigües: Dimarts 18 de setembre de 2018

TALLER BLOC 1

La ciutat existent: el sòl urbà i el centre històric

 •  

  Dimarts 25 de setembre de 2018

  TALLER BLOC 2

  El creixement: els usos residencials i els altres usos

   

  Dimarts 2 d’octubre de 2018

  TALLER BLOC 3

  Les xarxes de sistemes: de comunicacions,d’equipaments i d’espais lliures

   

  Dimarts 9 d’octubre de 2018

  TALLER BLOC 4

  El sòl no urbanitzable: preexistènciesi relacions amb la ciutat consolidada

   

Horari: de 19.45 ha les 21.45 h

Cal inscripció prèvia per assistir als tallers trucant al 972 032 341o per correu electrònic a poum@figueres.org

 

Per acord plenari de 2 d'agost, el termini d'exposició pública de l'Avanç del POUM i de la presentació de suggeriments s'ha ampliat fins el dia 15 de novembre de 2018.

 

 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.