Oficina d'Empresa

Projecte estratègic de la Incubadora vertical de Figueres

Projecte concedit des de la Diputació de Girona per obtener millors resultats en termes de creació d’empreses innovadores de base tecnològica i de generació d’ocupació de qualitat.

L’objectiu general d’aquest projecte és poder disposar d’un pla que permeti implementar la Incubadora Vertical de Figueres de la manera que tingui uns millors resultats en termes de creació d’empreses innovadores de base tecnològica i de generació d’ocupació de qualitat.

Més en detall el projecte té els següents objectius específics:

- Establir la tipologia d’empreses a allotjar i acompanyar en el marc de la Incubadora vertical de Figueres.

- Determinar el procediment de selecció de les empreses a allotjar i acompanyar en el marc de la Incubadora vertical de Figueres.

- Determinar les accions a desenvolupar per tal de crear, consolidar i fer créixer a les empreses de la Incubadora i per a crear sinèrgies entre aquestes i la resta del teixit econòmic del territori."

"En data 18 d’abril de 2018, la Diputació de Girona va atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Figueres dins el marc de les  bases reguladores publicades al BOP de Girona –Núm 221 de data 30 de novembre de 2017 per a subvencionar l’elaboració de documents de planificació en l’àmbit del desenvolupament local, i posterior convocatòria corresponent a l’exercici de 2018 (BOP de Girona – Núm 1 de data 2 de gener de 2018).

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.